Verbondenheid ziekenhuis N’Djili

Om als buitenlandse stichting (NGO, Non Governmental Organisation) effectief te werk te mogen gaan in Congo, is de steun van, en bekendheid bij,  lokale en landelijke overheden noodzakelijk. Toestemmingen en erkenningen die zij geven zijn onmisbaar voor het succesvol uitvoeren van projecten. Dr. Annie Mitelezi heeft Stichting Etike in 2011 geïntroduceerd bij Hospital N’djili. Dit overheidsziekenhuis fungeert als gezondheidscentrum voor drie gemeenten van de stad Kinshasa, met een doelgroep van in totaal 1,1 miljoen mensen, die in deze gemeente wonen. Het ziekenhuis is bedoeld voor de armste groep inwoners van de stad. Mensen die meer kunnen besteden gaan naar commerciële ziekenhuizen. Zowel Dr. Annie Mitelezi als Dr. Aline Makengo zijn als arts aan dit ziekenhuis verbonden. Zij selecteren hier ook de tienermoeders die in aanmerking komen voor ondersteuning. Tijdens ons bezoek in maart 2011 zijn wij als bestuur van de Nederlandse stichting erg geraakt door de erbarmelijke toestand van dit ziekenhuis. Dit heeft ertoe geleid dat de Stichting in mei 2012 een container vol ziekenhuisapparatuur hebben verscheept naar Congo. Het bestuur van het ziekenhuis is zeer erkentelijk voor deze gift en hoopt dat we in de toekomst meer voor elkaar kunnen betekenen. Zonder de verbondenheid met het ziekenhuis had de oprichting en erkenning van Foundation Bana Elikya du Congo (FOBEC) niet plaats kunnen vinden. Tot op heden (juli 2021) is de relatie met dit lokale ziekenhuis zeer goed en hebben we inmiddels een prachtig project met hen opgezet op het ziekenhuisterrein.

Deel dit verhaal

Andere verhalen