Reis verslag 17 januari 2016

Kinshasa, 17 januari 2016.

Beste sponsoren en belangstellenden,

Het moment dat ik dit stuk schrijf, ben ik weer onderweg naar huis van mijn werkbezoek aan Kinshasa. Ik ben maandag, 11 januari, samen met Kuma naar Kinshasa gevlogen. Na een voorspoedige reis zijn we dinsdag, 12 januari, begonnen met ons werk. 

Het bezoek stond in het teken van het nieuwe jaar en natuurlijk de terugblik op het oude jaar. We hebben het afgelopen jaar weer veel bereikt. De heropbouw van ons Kinshasa House, de bouw van ons educatie center, de aanstelling van twee moeders als administratieve medewerkers bij ons mortuarium project, de goede positieve resultaten met onze moeders en de positieve ontwikkelingen in ons samenwerkingsproject met het ziekenhuis in N’djili. Kortom veel redenen om dankbaar terug te kijken op 2015!

We zijn enorm blij en verheugd dat onze eerste moeder ons opvanghuis gaat verlaten, Helene, die in 2012 bij ons kwam en in 2014 haar kindje in ons huis verloren had aan een dodelijke ziekte, heeft een nieuwe vriend gevonden en gaat ons huis dit jaar oktober verlaten. Ons bestuur in Kinshasa heeft gesprekken gevoerd met de nieuwe vriend en we hebben er alle goede hoop op dat dit een goede man is voor Helene. Ze is daarin een voorbeeld voor de andere moeders! We wensen haar al het goede toe en een blijde gelukkige toekomst. Ze verdient het! 

We hopen in 2016 weer goed voor onze moeders en hun kinderen te zorgen. 7 van de 11 kinderen gaan nu naar de basisschool en onze moeders zijn ons erg dankbaar voor de mogelijkheden die wij hen bieden! We hopen als bestuur dit jaar ons educatie center goed op poten te krijgen, daarnaast kijken we of we nog 3 of 4 jonge moeders extra kunnen opvangen. Vier moeders zullen hun werk als naaister verder gaan ontplooien.

Ons samenwerkingsproject met het ziekenhuis van N’djili loopt prima. Onze stichting in Kinshasa plukt daar de vruchten van en er werken momenteel al twee moeders in de administratie. We zijn aan kijken of we deze projecten verder kunnen uitwerken in Kinshasa, omdat de vraag naar goede mortuaria erg groot is. We hopen ook meer moeders te interesseren om mee te gaan werken in de administratie. 

Politiek gezien gaat 2016 een spannend jaar worden. Er moeten in november verkiezingen gehouden worden, maar de zittende president heeft aangegeven niet te willen vertrekken. Maandag, 18 januari, is er opgeroepen om te protesteren tegen het beleid van de zittende president. Dit kan zomaar uit de hand lopen, vandaar dat ik mijn terugreis vervroegd heb. Ik hoop dat alles rustig en vredig gaat verlopen, maar ervaringen uit het verleden voorspellen weinig goeds. 

Tot zover even de update over de actuele situatie hier in Congo en het werk van onze stichting Etike. Hartelijk dank voor uw interesse en steun. Namens ons bestuur in Kinshasa en onze moeders wil ik de hartelijke groeten overbrengen.

Hanno Kiezebrink – Stichting Etike