Kuma en Hanno naar Congo

Zaterdag 2 november zijn Kuma en ik weer vertrokken voor een reis naar Kinshasa, Congo. Voor mij was het al weer een maand of 8 geleden dat ik onze projecten bezocht had. Wegens de ziekte en het overlijden van mijn moeder heeft het wat langer geduurd dan me lief is, maar ja dat gaat zo. Graag brengen we u middels dit verslag op de hoogte omtrent het reilen en zeilen van onze stichting.

Februari dit jaar is er een nieuw bestuur aangetreden. Onze mede oprichter in Kinshasa, Dr. Annie Mitelezi, heeft een nieuwe aanstelling gekregen bij Unesco. Ze heeft daarom haar werk voor de stichting helaas moeten opgeven omdat dit niet meer te combineren was. We hebben ervoor gekozen om een geheel nieuw bestuur te zoeken. We hebben mensen gezocht in de omliggende buurt van het Kinshasa House. Omdat reizen erg lastig en duur is in Kinshasa, hebben we de afstand zoveel mogelijk proberen te beperken. De zussen van Kuma, Dr. Aline en Berty hebben 4 nieuwe bestuursleden gezocht en benaderd. Hierop volgde een aantal veranderingen binnen de stichting. Zo is in maart dit jaar de leiding overgedragen aan Dr. Aline en Mevr. Adeline. Zij worden bijgestaan door de 4 nieuwe bestuursleden, Jeanette, Prospere, Joly en Kams. Jeanette en Prospere beheren het secretariaat binnen de stichting en zijn werkzaam bij het plaatselijke gemeentehuis. Joly en Kams verzorgen de financiën. Het nieuwe bestuur is vol moed en daadkracht van start gegaan en we zijn blij te kunnen melden dat het goed gaat!

Zondag 3 november, we zijn de hele dag op het Kinshasa House geweest, geweldig om weer te zien hoe goed het gaat en ook om de dankbaarheid te ervaren. In juni hebben we te maken gehad met een sterfgeval van een van onze kinderen. Een ongeneselijke bloedziekte is ………. fataal geworden. Erg verdrietig maar ook mooi om te zien hoe moeder Helene is opgevangen in onze groep. Als bestuur hebben we ook unaniem besloten Helene binnen onze groep in het Kinshasa House te laten wonen. We zijn druk doende met het vinden van de juiste opleiding voor onze moeders. Om budget technische redenen kunnen we helaas nog niet alle moeders een opleiding bieden. 3 Moeders volgen nu een opleiding tot coupeuse, schoonheidsspecialist en kapper. 3 Kinderen van de 9 die we onder onze hoede hebben, gaan nu naar de basisschool. 6 van de 10 moeders wonen nu intern in het Kinshasa House en dit gaat goed, ook met de moeder van Kuma en zijn 2 zusters gaat het goed.

Naast onze stichting hebben we natuurlijk onze samenwerking met het Hospital N’djili. We houden ons intensief bezig met het realiseren van een groot project met het ziekenhuis. We willenkomend jaar het ziekenhuis voorzien van een nieuw mortuarium. Een voorziening die heel hard nodig is. Het project gaat een samenwerking worden met onze stichting daar. Onze meiden gaan in de organisatie meewerken en de exploitatie komt bij onze stichting te liggen. Dit heeft als voordeel dat we onze stichting onafhankelijker kunnen maken van financiële steun vanuit Nederland, daarbij kunnen we werkplekken en opleidingsplekken creëren voor onze meiden.

Naast dit project zijn Kuma en ik bezig met het opzetten van een landbouw/pluimvee project. Kortom er speelt genoeg en we hopen dan ook dat er volgend jaar een aantal projecten zullen resulteren in een positieve bijdrage aan het land, onze stichting en onze meiden. Gezien alles wat in de steigers staat, zal het niet zo lang duren alvorens Kuma en ik weer afreizen naar “ons 2e thuisland”.

Namens onze stichting in Kinshasa, en onze meiden brengen we onze hartelijke dank over aan onze kerk aan de Achterstraat waarvan wij een gulle gift mochten ontvangen na aanleiding van de boeldag. Het afgelopen jaar hebben we hierdoor 3 moeders een opleiding mogen aanbieden en konden we 3 kinderen naar school sturen, hiervoor dank!

We sluiten af met de woorden “toeval bestaat niet”, de wegen van ons zijn niet door toeval of geluk met elkaar gekruist. We geloven en mogen ervaren dat de hand van de “ Grote Regisseur” ons leven leid, we hopen en bidden ook dat deze hand ons verdere werk met Zijn zegen nabij is.

 

Met vriendelijke groeten Kuma & Hanno