Het is al langere tijd stil geweest rondom stichting Etike. Graag willen we u informeren over hoe het gaat met de stichting middels een terugblik en vooruitblik.

Op het moment van schrijven (medio augustus 2020) zitten we midden in een wereldwijde Corona pandemie. Deze pandemie gaat ook Congo niet voorbij! Gelukkig is de aard en omvang van Covid-19 daar niet zo groot als in andere delen van de wereld. Op dit moment is reizen naar het land nog heel lastig. We zijn er echter wel in geslaagd om Kuma naar Congo te laten afreizen. Kuma was in maart 2020 voor medische redenen in Nederland, en was ook in Nederland de afgelopen Corona periode. Eind juli is het hem gelukt om richting Kinshasa af te reizen.

Terugblik:
De laatste 1,5 jaar is het relatief stil geweest rondom de stichting. Dat betekent niet dat er  ook niets gebeurd is? Het tegendeel is waar, er is wel degelijk veel gebeurd en het gaat allemaal prima. De afgelopen twee jaar hebben er een aantal zaken gespeeld waardoor het relatief stil is geweest.

  • Politieke spanningen: in november 2018 zijn er verkiezingen gehouden. Rondom deze verkiezingen zijn er veel spanningen geweest en veel onrust onder de bevolking.
  • Nieuwe President: als gevolg van de verkiezingen is er een nieuwe president beëdigd in de persoon van Felix Tshisekedi. Ook dit proces is niet zonder slag of stoot verlopen.
  • In januari 2019 is onze voorzitter Hanno Kiezebrink getroffen door een acuut hartinfarct. Dit ingrijpende gebeuren en de daarop volgende tijd van herstel hebben er mede toe geleid dat we even wat rustig aan hebben gedaan.


Vooruitblik:
Momenteel is onze stichting gehuisvest in een gehuurd pand in de wijk Limete – Kinshasa. We zijn hier naartoe verhuisd vanwege de brute overval in 2016. Ons oude huis verhuren we momenteel, echter we hebben vergaande plannen om ons huis te verkopen en een nieuw eigen huis te kopen buiten de hoofdstad Kinshasa.

Als we ons nieuwe huis hebben gerealiseerd, willen we een nieuwe groep van maximaal 11 nieuwe tienermoeders gaan formeren en deze de nodige ondersteuning bieden. Onze huidige moeders zullen een belangrijke rol/functie gaan spelen in de coördinatie en begeleiding van deze nieuwe groep. Wij als stichting en ook onze zusterorganisatie in Congo zien uit naar deze nieuwe ontwikkelingen.

Nieuw "Kinshasa huis" in aanbouw


Financiële realisatie:
Als Stichting Etike zijn we in 2010 begonnen. In 2010 heeft onze voorzitter, Hanno Kiezebrink, aangegeven dat hij de stichting in 10 jaar “onafhankelijk” wil hebben van financiële ondersteuning uit Nederland. Sinds 2010 zijn Hanno Kiezebrink en Kuma Kabare in Congo actief met het ontwikkelen van economische activiteiten. Deze activiteiten hadden tot doel om lokaal resultaten te realiseren die de kosten van onze lokale stichting dekken. Nu 10 jaar na de oprichting van onze stichting zijn we dan ook verheugd dat we kunnen melden dat we “redelijk” geslaagd zijn in onze opzet. Momenteel exploiteren we 4 ontwikkelingsprojecten, 3 in de medische sector en 1 in de agrarische sector. Al onze moeders werken momenteel binnen onze projecten. Na het beëindigen van hun school/studie hebben alle moeders een aanstelling binnen onze projecten gekregen. Ze verdienen hiermee een volledig salaris en dit maakt dat ze ook verder kunnen werken aan hun zelfstandigheid.

Consequentie van deze ontwikkeling is dat we minder afhankelijk zijn van de financiële ondersteuning vanuit Nederland. Natuurlijk blijven we altijd een bijdrage leveren aan de kosten van ons werk, echter meer gericht op speciale doelstellingen of projecten en minder op de dagelijkse continuïteit.

Bezoek aan Stichting Etike:
In januari 2020 zijn Rob Buter en Britt Dokter afgereisd naar Kinshasa. Zij hebben daar samen met Kuma een bezoek gebracht aan de stichting. Zowel Rob als Britt zijn nauw betrokken bij de boekhouding en administratie van de diverse projecten. Het is dan ook fijn dat ze een keer afgereisd zijn en met eigen ogen gezien en ervaren hebben in welke situatie we daar moeten handelen. Het was zeer indrukwekkend te zien hoe men daar leeft. Het deed hen goed te zien hoe goed de moeders en kinderen het met elkaar hebben. Ze hadden kleding en speelgoed voor hen meegebracht. Dit werd met veel enthousiasme ontvangen. De jongens waren dolgelukkig met hun tractoren. Al met al een geslaagde ontmoeting en een reis om niet te vergeten!

Groepsfoto

Wisseling binnen ons bestuur:
Sinds juli 2020 is het secretariaat overgegaan van Moniek Valk naar Britt Doppenberg-Dokter. Onze dank gaat uit naar Moniek! Zij heeft samen met haar partner heel veel betekend voor onze stichting. Als uitbaters van “De Hop-eest” in Putten hebben ze jarenlang gefungeerd als ons “thuishonk” voor avonden en evenementen die we georganiseerd hebben. We kijken terug op een mooie en goede tijd, waarin we samen hebben mogen werken aan én voor onze stichting.

Per juli 2020 heeft Britt Doppenberg-Dokter haar functie binnen ons bestuur overgenomen. Britt is al geruime tijd betrokken bij ons Congolese werk, doordat ze de administratie van de projecten beheert en coördineert. We zijn als bestuur dan ook heel blij dat Britt deze rol van Moniek heeft willen overnemen.

Plannen waar we nu als stichting aan werken:

  • Continuering van onze ontwikkelingsprojecten
  • Realisatie nieuwe Kinshasa Huis
  • Voorbereidingen voor nieuwe groep tienermoeders met kinderen
  • Begeleiden van onze huidige groep moeders op weg naar zelfstandigheid
  • Continueren van onderwijs van kinderen
  • Onderhoud Christelle Botaya en kinderen

Zoals u ziet zijn we nog volop actief. Daarvoor zijn veel middelen nodig. Uw financiële ondersteuning blijft dan ook nog steeds meer dan welkom.

Als bestuur van Stichting Etike wensen we u veel goeds toe voor de komende, onzekere, tijd en vooral een goede gezondheid!