Update januari 2018

Zo tussen Kerst en Oud en Nieuw is de situatie hier in Nederland relatief rustig. Voor de Kerst is iedereen heel erg druk met het inslaan van de nodige boodschappen. Na de Kerst doet iedereen het een beetje rustig aan, om dan op 2 januari weer volop aan de bak te gaan. Hoe anders is het 6.500 km zuidelijker in Congo! In de kerstnacht is één van paleizen van de huidige president Kabila aangevallen, geplunderd en vernield.

Massaal is er opgeroepen om voor het einde van 2017 in opstand te komen tegen de president. De president is volledig geïsoleerd geraakt en heeft alle credits verloren in het land. Door de houding en het beleid van de president hebben internationale hulporganisaties hun activiteiten gestaakt en zijn veel hulpverleners voor hun veiligheid uit het land gehaald. Door voornoemde zaken glijdt het land af naar de afgrond, met veel leed, honger en geweld tot gevolg.

Hierbij een citaat verschenen op 16 november van de Belgische organisatie ‘Mondiaal Nieuws’:

“Afgelopen maand noemden de Verenigde Naties (VN) Congo een humanitaire noodsituatie van ‘niveau 3’, de hoogst mogelijke classifi catie en vergelijkbaar met Irak, Syrië en Jemen. ‘De alarmbellen klinken luid en duidelijk’, zegt Ulrika Blom, landdirecteur bij de Noorse Vluchtelingenraad (NRC). ‘Niveau 3 wordt alleen geactiveerd bij de meest complexe en uitdagende noodsituaties, als een volledig hulpsysteem opgeschaald moet worden om tegemoet te komen aan de kolossale noden.’ Volgens het Wereldvoedselprogramma (WFP) hebben meer dan 3 miljoen mensen in de regio Kasai te maken met ernstige voedseltekorten, die honger en ondervoeding verergeren. ‘Meer dan 250.000 kinderen kunnen in de komende maanden verhongeren in Kasai als ze niet tijdig goed eten krijgen’, zegt WFP-directeur David Beasley.” 

Hoe gaat het dan met Stichting Etike?

Nou ik kan u verzekeren dat het onze stichting en onze kinderen, die we lokaal ondersteunen, goed gaat. Natuurlijk ervaren wij ook de negatieve gevolgen van de crisis in Congo. De lokale munt is gedevalueerd. Alle prijzen zijn omhoog gegaan, omdat het land veelal afhankelijk is van import van de dagelijkse levensbehoeften zoals vlees, eieren en groente. Voor ons als stichting betekent dit ook dat onze kosten voor het levensonderhoud, scholing en medische zorg bijna verdubbeld is. Daarnaast spelen zaken als veiligheid en aanscherping van het reisbeleid een belangrijke rol. Hierdoor ben ik het gehele jaar slechts één keer in Congo geweest. Kuma is wel met regelmaat in Congo geweest om onze projecten aan te sturen en om leiding te geven aan onze lokale stichting.

Door de hierboven geschetste situatie kunnen we geen echt nieuwe zaken ontwikkelen. Wel hebben we het afgelopen jaar drie nieuwe, kleine ateliers geopend, waar onze moeders hun vak als naaisters in de praktijk kunnen uitvoeren. Twee van de moeders werken op ons ‘mortuarium-project’ en één van de moeders gaat nog naar het hoger onderwijs. De kinderen kunnen we allemaal naar het basisonderwijs laten gaan! Het is erg bemoedigend te ervaren dat de moeders inmiddels ‘een familie’ vormen en dat ze heel goed en hecht met elkaar verbonden zijn.

In het nieuwe jaar 2018 hopen we twee nieuwe ‘mortuarium-projecten’ te realiseren in Kinshasa. De voorbereidingen zijn in volle gang en we hopen dat deze projecten in maart 2018 gerealiseerd kunnen worden. Voor onze stichting betekent dit een belangrijke uitbreiding, waarbij onze moeders binnen de organisatie kunnen doorstromen en voldoende gaan verdienen om zelf in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Een geweldige ontwikkeling! Dit is tenslotte ons uiteindelijke doel!

Ook zijn we in 2017 een samenwerking gestart met de oprichters van de Stichting Lwengo-kids (www.lwengokids.nl) van Pieter en Marga Streefkerk uit Putten. Om ook die stichting op eigen Oegandese benen te laten staan, proberen we daar in Oeganda ook drie ‘mortuarium-projecten’ te realiseren.

Al met al zijn we tevreden. Natuurlijk zouden we graag willen dat de ontwikkeling sneller zou gaan, maar in Afrika gaat het zoals het gaat! We zijn al onze sponsoren en supporters zeer erkentelijk voor hun steun! We hopen dat we weer een goed, veilig en gezegend nieuw jaar tegemoet mogen zien met onze stichting.

Met vriendelijke groet,

Hanno Kiezebrink
Voorzitter