Uitgeprocedeerde uitzettingen (uit Nederland)

November 2016 zijn we als stichting benaderd door een actiegroep moeders van Prins Willem Alexander school voor basisonderwijs uit Amersfoort. De groep was in paniek omdat er twee kinderen met hun moeder van hun school plotseling uit het AZC uit Amersfoort “van hun bed gelicht” waren. Het betrof hier de toen 18 weken zwangere Christelle Botaya en haar dochters Christina en Larrysha. Na enkele dagen “detentie” zijn ze op een vlucht naar Kinshasa gezet alwaar ze door de Nederlandse Marechaussee aan de Congolese emigratiedienst overgedragen zijn. Deze uitzetting heeft plaatsgevonden enkele dagen voor de geplande verkiezingen in Congo, altijd een tijd van grote spanningen en ongeregeldheden. Vanwege deze verkiezingen waren wij ook niet in Congo aanwezig. Toen we vernamen dat Christelle met haar kinderen na twee dagen nog vast zat op de luchthaven zijn we als stichting in actie gekomen. We hebben iemand, met wie ze in het vliegtuig had gezeten, bereid gevonden te bemiddelen in de situatie en deze vrouw heeft de familie uiteindelijk vrij gekregen en tijdelijk bij haar gehuisvest. Het levensverhaal van Christelle vind u hier (link plaatsen met info over de Nederlandse situatie Christelle) Vanaf dat moment heeft Stichting Etike in samenspraak met de groep verontruste moeders uit Amersfoort de zorg voor Christelle en haar kinderen op zich genomen. In juni 2017 is Christelle in Congo bevallen van een gezonde zoon Abraham. 

Christelle is “gedropt” in Kinshasa zonder overlevingsmogelijkheden, zonder de steun vanuit Nederland had ze het niet gered! Als stichting hebben we huisvesting geregeld, hebben we alle medische verantwoordelijkheden en kosten op ons genomen en hebben we onderwijs geregeld voor de kinderen. Als stichting vinden we het ongekend, ongehoord en beschamend hoe hier door de Nederlandse overheid is gehandeld, we zijn dan dan ook nog steeds mogelijkheden aan het bekijken om dit gezin (met een vader die een Nederlands paspoort heeft) terug naar Nederland te krijgen. De kinderen zijn door deze situatie zwaar getraumatiseerd, stelt u zich eens voor: je zit op de Nederlandse basisschool en hebt daar vrienden en vriendinnen, dan wordt je “opgepakt” en in detentie geplaatst vervolgens uitgezet door de marechaussee naar Congo. Congo, een van de armste landen ter wereld zonder functionerende overheid, waar het recht van de sterkste telt in een periode van dreiging en ongeregeldheden! Je wordt in Kinshasa opnieuw in detentie geplaatst, je spreekt de taal niet, hebt geen dak boven je hoofd en je wordt ziek! Als stichting blijven we ons ontfermen over dit gezin, over deze kinderen. 

Deel dit verhaal

Andere verhalen