Uitgeprocedeerde uitzettingen (uit Nederland)

In november 2016 zijn we als stichting benaderd door een actiegroep van moeders van Prins Willem Alexander school voor basisonderwijs uit Amersfoort. De groep was in paniek omdat er twee kinderen met hun moeder van de school plotseling uit het AZC uit Amersfoort “van hun bed gelicht” waren. Het betrof hier de toen 18 weken zwangere Christelle Botaya en haar dochters Christina en Larrysha. Na enkele dagen “detentie” zijn ze op een vlucht naar Kinshasa gezet alwaar ze door de Nederlandse Marechaussee aan de Congolese emigratiedienst overgedragen zijn. Deze uitzetting heeft enkele dagen voor de geplande verkiezingen in Congo plaatsgevonden, wat altijd al een tijd van grote spanningen en ongeregeldheden is. Vanwege deze verkiezingen waren wij ook niet in Congo aanwezig. Toen we hoorden dat Christelle met haar kinderen na twee dagen nog vast zat op de luchthaven zijn we als stichting in actie gekomen. We hebben een Congolese, met wie ze in het vliegtuig had gezeten, bereid gevonden te bemiddelen in deze situatie. Deze vrouw heeft de familie uiteindelijk vrij gekregen en tijdelijk bij haar thuis gehuisvest. Vanaf dat moment heeft Stichting Etike in samenspraak met de groep verontruste moeders uit Amersfoort de zorg voor Christelle en haar kinderen op zich genomen. In juni 2017 is Christelle in Congo bevallen van een gezonde zoon Abraham. 

Christelle is door de Nederlandse overheid “gedropt” in Kinshasa zonder overlevingsmogelijkheden. Zonder onze steun vanuit Nederland had ze het niet gered! Als stichting hebben we huisvesting geregeld, hebben we alle medische verantwoordelijkheden en kosten op ons genomen en hebben we onderwijs geregeld voor de kinderen. Als stichting vinden we het ongekend, ongehoord en beschamend hoe hier door de Nederlandse overheid is gehandeld, we zijn dan ook nog steeds mogelijkheden aan het bekijken om dit gezin (met de vader die wel een Nederlands paspoort heeft) terug naar Nederland te krijgen. De kinderen zijn door deze situatie zwaar getraumatiseerd, stelt u zich eens voor: je zit op de Nederlandse basisschool en hebt daar vrienden en vriendinnen en wordt dan “opgepakt” en in detentie geplaatst om vervolgens uitgezet te worden door de marechaussee naar Congo.

Congo is één van de armste landen ter wereld zonder functionerende overheid, waar het recht van de sterkste telt in een periode van dreiging en ongeregeldheden! In Kinshasa word je opnieuw in detentie geplaatst, je spreekt de taal niet, hebt geen dak boven je hoofd en je wordt ziek!

Als stichting blijven we ons ontfermen over dit gezin, over deze kinderen. 

Deel deze activiteit

Andere activiteiten