Over ons

Wie zijn wij?

Wat betekent Etike

Etike komt uit het Lingala, de voertaal van Congo, en betekent eenzaam en/of verlaten. Dit refereert naar zowel de tienermoeders als het ziekenhuis in Kinshasa.

Missie Visie en Strategie

Missie:
Stichting Etike vangt alleenstaande tienermoeders in de Democratische Republiek Congo op, die niemand anders hebben om op terug te vallen en daardoor slachtoffer worden van seksueel geweld, uitbuiting en rechteloosheid.

We bouwen samen aan een nieuwe toekomst voor deze vrouwen en hun kinderen. Dat doen we door hulp te verlenen op het gebied van huisvesting, onderwijs, medische zorg, ontwikkeling, alsmede het stimuleren en het verwerven van een zelfstandig inkomen door opleiding, productie en handel.

Visie:
Vanuit onze christelijke levensovertuiging zijn we van mening iets te moeten doen aan de onrecht die er in de wereld is. Wetende dat het slechts druppels zijn op een gloeiende plaat, maar vele druppels kunnen een waterstroom vormen. Deze visie geeft ons de energie om ons in te zetten voor de kwetsbare tienermoeders in Kinshasa.

We streven naar een onafhankelijk gezinsvervangend (opvang)huis in Kinshasa waar we kwetsbare kinderen een “thuis” kunnen geven en een toekomst kunnen bieden.

Strategie:
Voor maximaal tien jonge moeders met hun kind hebben we de mogelijkheid voor dagelijkse noodopvang. Voor een moeder met haar kind kunnen we een volledig gezinsvervangende plek bieden.

Naast de dagelijkse noodopvang zet de stichting zich in voor een wekelijkse opvang van tienermoeders die er in de samenleving alleen voor staan. Middels deze bijeenkomsten willen we de moeders een gevoel van warmte en liefde geven die ze in het dagelijkse leven moeten ontberen. Verder voorzien we de moeders en hun kinderen van gezonde voeding en kijken we naar de gezondheidstoestand van moeder en kind.

Om continuïteit van onze activiteiten te waarborgen werken we aan kleine en grotere economische projecten met een grote impact voor de lokale bevolking, maar zeker ook voor onze activiteiten. Het is een van onze doelstellingen de activiteiten te financieren met middelen die we lokaal kunnen verdienen. Op deze wijze hopen we de stichting  onafhankelijk te krijgen van financiële middelen uit Nederland.
Om onze strategie te realiseren hebben we een aparte entiteit opgericht om humanitaire hulp en zakelijke verplichtingen en risico’s te scheiden.

Stichting Etike

Het bestuur van Stichting Etike bestaat uit drie leden.

Hanno

Kiezebrink (Voorzitter)

Mijn naam is Hanno Kiezebrink één van de oprichters van Stichting Etike. Als persoon ben ik altijd een mens geweest met ruime aandacht voor sociaal minder bedeelde mensen, of dit nu in materieel opzicht is of in geestelijk opzicht.

Lees meer

Britt

Doppenberg-Dokter (Secretaris)

Mijn naam is Britt Doppenberg-Dokter sinds 2020 secretaris binnen Stichting Etike. Vanaf 2013 volg ik de activiteiten van Stichting Etike, waar Hanno en Kuma zich hard voor inzetten.

Lees meer


Kuma

Kabare (Penningmeester)

Mijn naam is Kumasamba Kabare, naast Hanno de oprichter van Stichting Etike. In 2008 ben ik voor het eerst terug gereisd naar mijn moederland, ik ben geraakt door de eenzaamheid van jonge tienermoeders en kan me hun eenzaamheid voorstellen.

Lees meer

Het bestuur van FOBEC bestaat uit 9 leden

Om als stichting “actief” in Congo te fungeren moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden, zo moet je verbonden zijn aan een overheidsinstantie (voor ons betekend dit verbonden aan ziekenhuis N’djili) en moet je een plaatselijk bestuur hebben. Om dit alles te realiseren hebben we in Kinshasa ook een Stichting (foundation) opgericht: FOBEC (foundation bana Elikya du Congo) Hier een link naar ons officiële document.  Al sinds 2010 zijn we actief in Congo, de mensen die we hebben leren kennen vanuit deze periode (en ons toen ook al belangeloos hebben geholpen) hebben we bereid gevonden onze lokale stichting te vormen. 

Namens Etike is Kuma medebestuurder van deze stichting, de overige leden zijn: Adeline Makengo(voorzitter), Dr. Aline (medisch verantwoordelijke), Prosper (secretaris), Nicole (penningmeester), Bettie Kabare (alg lid), Jolly (alg lid), Landeline (alg lid) en Yves (alg lid).

Vanuit dit bestuur worden alle activiteiten aangestuurd. Adeline Makengo heeft de plaats van (mede oprichter Dr Annie Metlezi) overgenomen toen zij vanwege werk voor Unicef haar activiteiten moest staken. Als stichting Etike zijn we ons plaatselijke bestuur zeer erkentelijk voor hun inzet en doorzettingsvermogen!

Onze activiteiten

Op deze manier helpen wij de moeders